Política y uso de Cookies

GAL

A Melona, pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servizo web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza a navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar o sitio web non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas ao sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

En todo caso as cookies teñen un carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso utilizarase cookies para recoller información de carácter persoal.

ES

La Melona, por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.

Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.

 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

 

Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro.

 

En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de carácter personal.