Seda

(GAL)

     En como unha improbable comuñón de sensibilidades tan dispares como afíns, Brais (Jay) Óscar (Dois) e Nelo (Pálida), unidos pola súa amizade e inquietudes, deciden a principios de 2017 axuntar esforzos para plasmar o seu particular punto de vista común sobre o hip- hop, o pop, a música electrónica e a experimentación sonora. O resultado é Seda, unha formación que dá cabida ás súas inquietudes sónicas cun son difícil de describir, nun difuso espazo entre Panda Bear e Gorillaz. O seu primeiro traballo (un “Seda” EP con tres cancións dispares e coherentes á vez)consegue crear un clima de expectación que se ve satisfeito nas súas (escasos pero) intensos concertos, tormentas sonoras nas que as cancións flúe, mutan e disólvense nun torrente cheo de ruído e psicodelia.

.

.

.

(ES)

     En como una improbable comunión de sensibilidades tan dispares como afines, Brais (Jay) Oscar (Dois) y Nelo (Pálida), unidos por su amistad e inquietudes, deciden a principios de 2017 aunar esfuerzos para plasmar su particular punto de vista común sobre el hip-hop, el pop, la música electrónica y la experimentación sonora. El resultado es Seda, una formación que da cabida a sus inquietudes sónicas con un sonido difícil de describir, en un difuso espacio entre Panda Bear y Gorillaz. Su primer trabajo (un “Seda” EP con tres canciones dispares y coherentes a la vez)consigue crear un clima de expectación que se ve satisfecho en sus (escasos pero) intensos conciertos, tormentas sonoras en las que las canciones fluye, mutan y se disuelven en un torrente lleno de ruido y psicodelia.

Seda


(GAL)

     En como unha improbable comuñón de sensibilidades tan dispares como afíns, Brais (Jay) Óscar (Dois) e Nelo (Pálida), unidos pola súa amizade e inquietudes, deciden a principios de 2017 axuntar esforzos para plasmar o seu particular punto de vista común sobre o hip- hop, o pop, a música electrónica e a experimentación sonora. O resultado é Seda, unha formación que dá cabida ás súas inquietudes sónicas cun son difícil de describir, nun difuso espazo entre Panda Bear e Gorillaz. O seu primeiro traballo (un “Seda” EP con tres cancións dispares e coherentes á vez)consegue crear un clima de expectación que se ve satisfeito nas súas (escasos pero) intensos concertos, tormentas sonoras nas que as cancións flúe, mutan e disólvense nun torrente cheo de ruído e psicodelia.

.

.

.

(ES)

     En como una improbable comunión de sensibilidades tan dispares como afines, Brais (Jay) Oscar (Dois) y Nelo (Pálida), unidos por su amistad e inquietudes, deciden a principios de 2017 aunar esfuerzos para plasmar su particular punto de vista común sobre el hip-hop, el pop, la música electrónica y la experimentación sonora. El resultado es Seda, una formación que da cabida a sus inquietudes sónicas con un sonido difícil de describir, en un difuso espacio entre Panda Bear y Gorillaz. Su primer trabajo (un “Seda” EP con tres canciones dispares y coherentes a la vez)consigue crear un clima de expectación que se ve satisfecho en sus (escasos pero) intensos conciertos, tormentas sonoras en las que las canciones fluye, mutan y se disuelven en un torrente lleno de ruido y psicodelia.