Rayotaser

(GAL)

     Rayotaser é o proxecto persoal de Álex Mera, iniciado tras a súa etapa en Colectivo Oruga. En 2017 publican o seu primeiro EP: “Teño que pedir perdón”. Tras dous anos de reestruturación da banda e composición publican o seu primeiro longo en novembro de 2019, “Robocops”, que tivo unha gran acollida a nivel nacional. Actualmente atópanse en plena xira de presentación, que os levará a defender en directo a golpe de nostálxicos sintetizadores e caixas de ritmos afiadas.

.

.

.

(ES)

     Rayotaser es el proyecto personal de Álex Mera, iniciado tras su etapa en Colectivo Oruga. En 2017 publican su primer EP: “Tengo que pedir perdón”. Tras dos años de reestructuración de la banda y composición publican su primer largo en noviembre de 2019, “Robocops”, que ha tenido una gran acogida a nivel nacional. Actualmente se encuentran en plena gira de presentación, que los llevará a defender en directo a golpe de nostálgicos sintetizadores y cajas de ritmos afiladas.

Rayotaser

(GAL)

     Rayotaser é o proxecto persoal de Álex Mera, iniciado tras a súa etapa en Colectivo Oruga. En 2017 publican o seu primeiro EP: “Teño que pedir perdón”. Tras dous anos de reestruturación da banda e composición publican o seu primeiro longo en novembro de 2019, “Robocops”, que tivo unha gran acollida a nivel nacional. Actualmente atópanse en plena xira de presentación, que os levará a defender en directo a golpe de nostálxicos sintetizadores e caixas de ritmos afiadas.

.

.

.

(ES)

     Rayotaser es el proyecto personal de Álex Mera, iniciado tras su etapa en Colectivo Oruga. En 2017 publican su primer EP: “Tengo que pedir perdón”. Tras dos años de reestructuración de la banda y composición publican su primer largo en noviembre de 2019, “Robocops”, que ha tenido una gran acogida a nivel nacional. Actualmente se encuentran en plena gira de presentación, que los llevará a defender en directo a golpe de nostálgicos sintetizadores y cajas de ritmos afiladas.