PV3000

(GAL)

     PV3000 é o proxecto unipersoal de Emilio Horyaans, un ser namorado das máquinas, da noite e do doce ritual de canalizar ambas as constantes cara ao espazo exterior. Coa mirilla posta na música electrónica desde moi temperá idade foi parte de proxectos transgresores como Pastillas Mamut, Disco Episcopal e KADETTGSI. En PV3000 converxe unha electrónica de texturas, hipnótica e efectista, sensacións sonoras que evocan ao IDM máis exquisito. Nas súas sesións converxen desde o house mais melódico ao techno mais duro e escuro.

.

.

.

(ES)

     PV3000 es el proyecto unipersonal de Emilio Horyaans, un ser enamorado de las máquinas, de la noche y del dulce ritual de encauzar ambas constantes hacia el espacio exterior. Con la mirilla puesta en la música electrónica desde muy temprana edad ha sido parte de proyectos transgresores como Pastillas Mamut, Disco Episcopal y KADETTGSI. En PV3000 converge una electrónica de texturas, hipnótica y efectista, sensaciones sonoras que evocan al IDM más exquisito. En sus sesiones convergen desde el house mas melódico al techno mas duro y oscuro.

 

 

PV3000


(GAL)

     PV3000 é o proxecto unipersoal de Emilio Horyaans, un ser namorado das máquinas, da noite e do doce ritual de canalizar ambas as constantes cara ao espazo exterior. Coa mirilla posta na música electrónica desde moi temperá idade foi parte de proxectos transgresores como Pastillas Mamut, Disco Episcopal e KADETTGSI. En PV3000 converxe unha electrónica de texturas, hipnótica e efectista, sensacións sonoras que evocan ao IDM máis exquisito. Nas súas sesións converxen desde o house mais melódico ao techno mais duro e escuro.

.

.

.

(ES)

     PV3000 es el proyecto unipersonal de Emilio Horyaans, un ser enamorado de las máquinas, de la noche y del dulce ritual de encauzar ambas constantes hacia el espacio exterior. Con la mirilla puesta en la música electrónica desde muy temprana edad ha sido parte de proyectos transgresores como Pastillas Mamut, Disco Episcopal y KADETTGSI. En PV3000 converge una electrónica de texturas, hipnótica y efectista, sensaciones sonoras que evocan al IDM más exquisito. En sus sesiones convergen desde el house mas melódico al techno mas duro y oscuro.