Kadettgsi

(GAL)

     Nacidos das cinzas de Pastillas Mamut e membros en activo de Disco Episcopal ou Anibal Anisakis, estes 4 mozos volven á carga cun novo proxecto centrado na música electrónica onde dan renda solta a toda a súa bagaxe e influencias. Composto por guitarra, baixo, programacións e moitos sintetizadores, o directo de KADETTGSI é como gozar dunha pracenteira viaxe no asento do copiloto mentres te desprazas a través dos seus policromáticos paisaxes. O seu EP Scalextric que “promete trasladar ao oínte a unha frenética viaxe en coche a través do universo electrónico de KADETTGSI“.

.

.

.

(ES)

     Nacidos de las cenizas de Pastillas Mamut y miembros en activo de Disco Episcopal o Anibal Anisakis, estos 4 chicos vuelven a la carga con un nuevo proyecto centrado en la música electrónica donde dan rienda suelta a todo su bagaje e influencias. Compuesto por guitarra, bajo, programaciones y muchos sintetizadores, el directo de KADETTGSI es como disfrutar de un placentero viaje en el asiento del copiloto mientras te desplazas a través de sus policromáticos paisajes. Su EP Scalextric que “promete trasladar al oyente a un frenético viaje en coche a través del universo electrónico de KADETTGSI“.

 

 

 

 

Kadettgsi


(GAL)

     Nacidos das cinzas de Pastillas Mamut e membros en activo de Disco Episcopal ou Anibal Anisakis, estes 4 mozos volven á carga cun novo proxecto centrado na música electrónica onde dan renda solta a toda a súa bagaxe e influencias. Composto por guitarra, baixo, programacións e moitos sintetizadores, o directo de KADETTGSI é como gozar dunha pracenteira viaxe no asento do copiloto mentres te desprazas a través dos seus policromáticos paisaxes. O seu EP Scalextric que “promete trasladar ao oínte a unha frenética viaxe en coche a través do universo electrónico de KADETTGSI“.

.

.

.

(ES)

     Nacidos de las cenizas de Pastillas Mamut y miembros en activo de Disco Episcopal o Anibal Anisakis, estos 4 chicos vuelven a la carga con un nuevo proyecto centrado en la música electrónica donde dan rienda suelta a todo su bagaje e influencias. Compuesto por guitarra, bajo, programaciones y muchos sintetizadores, el directo de KADETTGSI es como disfrutar de un placentero viaje en el asiento del copiloto mientras te desplazas a través de sus policromáticos paisajes. Su EP Scalextric que “promete trasladar al oyente a un frenético viaje en coche a través del universo electrónico de KADETTGSI“.